Giắc(dây) nối dài tai nghe 2 đầu 3.5mm (loại xoắn)

Giắc(dây) nối dài tai nghe 2 đầu 3.5mm (loại xoắn)

: 6557

:Đen

:0 tháng

:40,000 VNĐ

: Hết hàng

Giắc(dây) nối dài tai nghe 2 đầu 3.5mm (loại xoắn), Đầu-Cáp-Giắc Chuyển Tai Nghe

Hướng dẫn mua hàng

Giắc(dây) nối dài tai nghe 2 đầu 3.5mm (loại xoắn)