Đổi trả hàng

Thông thường hàng sẽ được đổi mới . Đối với 1 số sản phẩm khác, hàng sẽ được sửa lại,nếu không sửa được lại thì sẽ thay thế mới hoặc hoàn tiền nếu hết hàng thay thế.