Hình thức thanh toán

Chúng tôi dụng hình thức thanh toán : Trực tiếp tại cửa hàng hoặc chuyển khoản vào tại khoản ngân hàng (Thanh toán chuyển khoản xem tại đây )