HDMI Switchers (3 cổng HDMI vào-1 cổng ra), hỗ trợ 4K

HDMI Switchers (3 cổng HDMI vào-1 cổng ra), hỗ trợ 4K

: 2966

:đen

:03 tháng

:190,000 VNĐ

: Còn hàng

HDMI SwitchersThiết bị hỗ trợ 3 cổng vào và 1 cổng xuất raHỗ trợ truyền tải hình ảnh 4KHỗ trợ xuất tín hiệu ra cả 3 cổng trong cùng 1 thời điểmCó đèn báo tín hiệu cho từng cổng

Hướng dẫn mua hàng

 
Mua Hàng
 

HDMI Switchers
Thiết bị hỗ trợ 3 cổng vào và 1 cổng xuất ra
Hỗ trợ truyền tải hình ảnh 4K
Hỗ trợ xuất tín hiệu ra cả 3 cổng trong cùng 1 thời điểm
Có đèn báo tín hiệu cho từng cổngSản phẩm liên quan