Kệ tre giữ điện thoại & apple watch trên bàn, iPhone 7 Plus (5.5") (mẫu 4)

 Kệ tre giữ điện thoại & apple watch trên bàn, iPhone 7 Plus (5.5") (mẫu 4)

: 3307

:tre thiên nhiên

:0 tháng

:280,000 VNĐ

: Hết hàng

Kệ tre giữ điện thoại & apple watch trên bàn (mẫu 4)Sản phẩm thiết kế cho các thiết bị của apple: 03 khe để điện thoại,.. 1 khay để apple watch (có khoét sẵn chỗ để đế sạc từ), 03 lỗ để bút viết hoặc bút cảm ứngSản  phẩm được làm từ tre tự nhiên

Hướng dẫn mua hàng

 
Mua Hàng

Kệ tre giữ điện thoại & apple watch trên bàn (mẫu 4)
Sản phẩm thiết kế cho các thiết bị của apple: 03 khe để điện thoại,.. 1 khay để apple watch (có khoét sẵn chỗ để đế sạc từ), 03 lỗ để bút viết hoặc bút cảm ứng
Sản  phẩm được làm từ tre tự nhiên