Giá giữ điện thoại ở hốc để cốc trên xe hơi

Giá giữ điện thoại ở hốc để cốc trên xe hơi

: 527

:màu đen

:0 tháng

:130,000 VNĐ

: Còn hàng

Giá giữ điện thoại ở hốc để cốc trên xe hơi Kẹp giữ, giá giữ điện thoại hỗ trợ cho việc sử dụng bằng 1 tay, chân giá giữ được định vị vào phần hốc đựng (dựng) cốc trên xe hơi Kẹp giữ phù hợp cho các điện thoại c...

Hướng dẫn mua hàng

 
Mua Hàng
 

Giá giữ điện thoại ở hốc để cốc trên xe hơi

Kẹp giữ, giá giữ điện thoại hỗ trợ cho việc sử dụng bằng 1 tay, chân giá giữ được định vị vào phần hốc đựng (dựng) cốc trên xe hơi

Kẹp giữ phù hợp cho các điện thoại có kích cỡ từ 4.0-6.2inch