Kệ giữ GPS PSP Điện thoại trên xe hơi

Kệ giữ GPS PSP Điện thoại  trên xe hơi

: 8796

:

:0 tháng

:120,000 VNĐ

: Còn hàng

Có thể xoay tròn 360 độ Khoảng cách giữa 2 thanh kẹp 2 bên: nhỏ nhất là 105mm , rộng nhất là 140mm  

Hướng dẫn mua hàng

 
Mua Hàng
 

Có thể xoay tròn 360 độ

Khoảng cách giữa 2 thanh kẹp 2 bên: nhỏ nhất là 105mm , rộng nhất là 140mm