Thay pin Blackberry DTEK60 TLp030F2 Alcatel (3000mAh)

Thay pin Blackberry DTEK60 TLp030F2 Alcatel (3000mAh)

: 3685

:đen

:01 tháng

:290,000 VNĐ

: Còn hàng

Thay pin Blackberry DTEK60 TLp030F2 (3000mAh)Model: BLp030F23.84V, 3000mAh/ 11.6WhLi Polymer BatteryMade in ChinaHỗ trợ thay thế lấy ngay

Hướng dẫn mua hàng

 
Mua Hàng
 

Thay pin Blackberry DTEK60 TLp030F2 (3000mAh)
Model: BLp030F2
3.84V, 3000mAh/ 11.6Wh
Li Polymer Battery
Made in China
Hỗ trợ thay thế lấy ngay