Miếng dán màn hình Google Pixel

Bảng giá miếng dán cho màn hình điện thoại Google Pixel, Google Nexus chính hãng, miếng dán cho Google Pixel 3, pixel 3 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 4, vừa zin, 9H

Chọn theo thương hiệu

<h3><strong>Miếng d&aacute;n k&iacute;nh cường lực&nbsp;cho&nbsp;m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại Google Pixel</strong></h3> <ul> <li>Miếng d&aacute;n với chất liệu l&agrave; k&iacute;nh cường lực,&nbsp;với k&iacute;ch thước vừa zin, miếng d&aacute;n bao phủ to&agrave;n bộ phần k&iacute;nh của mặt m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại, l&agrave; loại 5D n&ecirc;n keo d&iacute;nh được phủ&nbsp;tr&ecirc;n to&agrave;n bộ phần k&iacute;nh của miếng d&aacute;n, cho độ b&aacute;m d&iacute;nh bền l&acirc;u v&agrave; độ nhạy cảm ứng kh&ocirc;ng thay đổi.</li> <li>Miếng d&aacute;n k&iacute;nh cường lực gi&uacute;p bảo vệ m&agrave;n h&igrave;nh một c&aacute;ch ho&agrave;n hảo, với độ cứng l&ecirc;n đến 9H (cứng gấp 20 lần so với tấm d&aacute;n pet film&nbsp;th&ocirc;ng thường), miếng d&aacute;n c&oacute; thể chịu xước với tất cả c&aacute;c loại vật thể kh&aacute;c nhau như: cọ x&aacute;t, chọc, dao cứa, cọ ch&igrave;a kh&oacute;a,...</li> <li>&nbsp;Hiển thị h&igrave;nh ảnh với độ n&eacute;t cao, l&ecirc;n đến gần 100% so với h&igrave;nh ảnh hiển thị gốc.</li> <li>&nbsp;Miếng d&aacute;n với khả năng chống dầu, hạn chế b&aacute;m v&acirc;n tay trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.</li> <li>&nbsp;Chất kết d&iacute;nh silicone mạnh mẽ, gi&uacute;p qu&aacute; tr&igrave;nh d&aacute;n dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng tới độ nhạy của cảm ứng.</li> <li>&nbsp;Dễ d&agrave;ng b&oacute;c t&aacute;ch bỏ đi khi cần thay thế tấm d&aacute;n mới.</li> </ul>