Thay vỏ Google Pixel

Bảng báo giá kính lưng, vỏ máy, thanh nắp lưng, thay nắp đậy pin cho điện thoại Google Pixel ✅ chính hãng như: Pixel 4, Pixel 3, Pixel 2, Pixel 5, Pixel 5 XL, Pixel 4A

Chọn theo thương hiệu

490.000 ₫

 1 đánh giá
<p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng điện thoại, phần&nbsp;nắp lưng bằng k&iacute;nh tr&ecirc;n&nbsp;điện thoại Google Pixel&nbsp;của bạn&nbsp;c&oacute; thể&nbsp;bị nứt&nbsp;hoặc vỡ v&agrave; điều đ&oacute;&nbsp;sẽ g&acirc;y cho bạn&nbsp;nhiều phiền to&aacute;i như: l&agrave;m mất đi&nbsp;vẻ đẹp b&oacute;ng bẩy&nbsp;thẩm mỹ của m&aacute;y, mất khả năng chống bụi v&agrave;&nbsp;chống nước, rủi ro hơn l&agrave; n&oacute;&nbsp;c&oacute; thể l&agrave;m tổn thương cho da b&agrave;n tay bạn&nbsp;do phần k&iacute;nh bị vỡ&nbsp;đ&oacute;&nbsp;c&oacute; thể bị bong ra v&agrave; đ&acirc;m v&agrave;o da tay.&nbsp;Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, khi mặt k&iacute;nh bị&nbsp;vỡ th&igrave; bạn&nbsp;n&ecirc;n t&igrave;m&nbsp;kiếm ngay nơi b&aacute;n&nbsp;mặt k&iacute;nh mới để thay thế. Việc t&igrave;m kiếm những mặt k&iacute;nh lưng&nbsp;của c&aacute;c loại m&aacute;y điện thoại phổ th&ocirc;ng&nbsp;th&igrave; rất đơn giản, nhưng đối với những mặt k&iacute;nh lưng&nbsp;của&nbsp;c&aacute;c loại m&aacute;y độc lạ hay &iacute;t người c&oacute;&nbsp;th&igrave; việc t&igrave;m kiếm sẽ trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn v&agrave; g&acirc;y mất thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức&nbsp;của bạn hơn, như vậy để cho c&ocirc;ng việc t&igrave;m kiếm trở n&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng v&agrave; đỡ tốn thời gian th&igrave; bạn&nbsp;cần lưu&nbsp;sẵn cho&nbsp;m&igrave;nh một danh s&aacute;ch c&aacute;c địa chỉ&nbsp;chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c mặt&nbsp;h&agrave;ng độc lạ v&agrave; &iacute;t nơi c&oacute;,&nbsp;<a href="https://thuonggiado.vn/">https://thuonggiado.vn</a>&nbsp;l&agrave; một trong những trang website&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng linh phụ kiện độc lạ để phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch.</p> <p>Thương Gia Đỗ, 384 Cầu Giấy, H&agrave; Nội l&agrave; một địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; l&agrave; một&nbsp;nơi&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng linh phụ kiện cho c&aacute;c h&atilde;ng điện thoại, hỗ trợ thay thế lấy ngay v&agrave; bảo h&agrave;nh d&agrave;i hạn.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Thương Gia Đỗ c&oacute; sẵn k&iacute;nh lưng, vỏ m&aacute;y cho c&aacute;c mẫu điện thoại Google Pixel như: Google Pixel, Google Pixel XL. Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4A, Google Pixel 5</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Chất liệu: k&iacute;nh (thủy tinh), nhựa PC</li> <li>Mặt ngo&agrave;i s&aacute;ng b&oacute;ng v&agrave; c&oacute; khả năng chống trầy xước cao</li> <li>Mặt trong c&oacute; sẵn băng keo d&aacute;n 2 mặt</li> <li>Shop c&oacute; hỗ trợ thay thế lấy ngay v&agrave; kh&ocirc;ng t&iacute;nh th&ecirc;m bất kỳ khoản thu&nbsp;phụ ph&iacute; c&ocirc;ng thay n&agrave;o nữa&nbsp;khi qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp;đến&nbsp;mua trực tiếp tại Thương Gia Đỗ, địa chỉ:&nbsp;384 Cầu Giấy - H&agrave; Nội, điện thoại: 024.62926000</li> <li>Thời gian thay thế khoảng: 15 - 20 ph&uacute;t, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể theo d&otilde;i trực tiếp qu&aacute; tr&igrave;nh thay thế.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>